آنتن هاي BTS ، سازگار با محيط زيست بوده وبراي انسان ضرري ندارند

bts-antennaدكتر سيد موسوي استاد دانشگاه در نشست بررسي علمي امواج الكترو مغناطيسي درمشهد گفت : آنتن هاي تلفن همراه سازگار با محيط زيست بوده و براي انسان خطري در پي ندارد.

وی افزود: به منظور اعتماد بخشي به عموم مردم ، ميزان تششعات سايت هاي BTS را بصورت آزمايشي در ميادين شهر تهران

و مشهد موردآزمايش قرار داده ايم تا مردم از نزديك شاهد نتايج آن بوده و توان امواج را با استاندارهاي جهاني مقايسه كنند .

وي خاطر نشان ساخت : تمام سيستم هاي مخابراتي ، بويژه آنتن هاي موبايل براي ورود به بازار مورد تست و آزمايش قرارمي گيرند و پس از آن مجوز ورود را اخذ مي كنند .

مشاور مديرعامل شركت همراه اول افزود :آنتن هاي BTS به خاطر توان اندكي كه دارند با محيط زيست سازگارند و لذا مسئولان اين موضوع را بايد بصورت واضح براي مردم تشريح كنند تا اعتماد آنان در اين خصوص جلب شود .

وي با اشاره به اين مطلب كه قضاوت مردم است كه مي تواند ميزان همكاري را افزايش دهد افزود : توسعه شبكه هاي همراه با كمك مردم بهتر و سريعتر انجام مي گيرد .دكتر سيد موسوي خاطر نشان ساخت : اهالي دانش ، مسئولان شهر ها و شوراي شهر ، شهرداري ها ، قضات و خبرنگاران حوزه IT, ICT بايد اطلاعات خود را در اين خصوص افزايش داده و با مردم با اطمينان سخن بگويند.

وي با اشاره به آزمايش انجام شده در دانشگاه تهران با حضور 450بانوي باردار در طي مدت نه ماه تصريح كرد : در اين آزمايش كه افراد ذكر شده بصورت طبيعي در معرض تششعات قرار گرفته بودند ، هيچگونه پرتوي زيان آوري و يا اثرات ناشي از آن درنمونه ها مشاهده نشده است .

دكتر سيد موسوي در پايان سخنانش تاكيد كرد : آنچه آزمايش مزبور را در معرض آسيب قرار داده بود ، استرس و مشاجرات خانوادگي و نگران هاي ديگر بوده است . وي گفت : در محيط زندگي ما روزانه دهها وسيله كه امواج الكترومغناطيسي ساطع مي كنند وجود دارد كه آنها نيز مجوز هاي لازم را براساس استانداردهاي جهاني اخذ مي كنند و لذا جاي نگراني براي هيچ يك از شهروندان وجود ندارد.

در اين نشست همچنين مهندس خليلي ، مدير كل فناوري اطلاعات استانداري خراسان رضوي گفت: وظيفه دولت ، نظارت برفضاي فركانس و ساماندهي اين امواج است و لذا كارگروهي به همين منظور در استان ايجاد شده است كه وظيفه آن ساماندهي سايت هاي BTS مي باشد .

وي تصريح كرد: اين كارگروه با حضور مديران كل چند دستگاه از جمله مخابرات ، سازمان تنظيم مقررات ، بهداشت و محيط زيست ، استاندارد و نيروي انتظامي تشكيل گرديده و بطور مرتب براي بررسي موضوعات يادشده تشكيل جلسه مي دهند .

بالا