نمايشگاه مخابرات

45778نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تله کام (تلکام) تهران 96 هجدهمین دوره ، 24 الی 27 مهر ماه 96 در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

 

بالا