كانكتور

کانكتور

براي مشاهده مشخصات كامل هر كانكتور بر روي دانلود كليك نموده و فايل pdf مربوطه را دانلود نماييد.

تصویر  نام کانکتور فركانس(MHZ) امپدانس(Ohm) فايل مشخصات فني
 • آنتن كار
  Close آنتن كار

  Flang Connector for rigid line

Connector for rigid line 0.1~860 50  Download
 • آنتن كار
  Close آنتن كار

  Flanged connectors Cables

 Flanged connectors Cables 0.1~860   50  Download
Connectores Cables 860~0.1   50 Download
Elbows Coaxial rigid 0.1~860 50 Download
Elbows Coaxial flange 0.1~860 50 Download
Coaxial Adaptors 0.1~860 50 Download
Rigid Coaxial Line 0.1~860 50 Download
 • آنتن كار
  Close آنتن كار

  RigidLines Coaxial Adaptors

RigidLines Coaxial Adaptors 0.1~860 50 Download
Flat Coaxial Adaptors 0.1~860 50 Download
 • آنتن كار
  Close آنتن كار

  Tunable maching Coaxial Elbow

Tunable maching Coaxial Elbow
0.1~860 50 Download
بالا