آنتنهاي Broadcast

براي مشاهده مشخصات كامل هر آنتن بر روي دانلود كليك نموده و فايل pdf مربوطه را دانلود نماييد.

تصویر نام آنتن مدل آنتن فرکانس         VSWR پولاریزاسیون

وزن

(کیلوگرم)

فایل مشخصات فنی
FM Dipole  ABA-A FM 87.5-1.8 1.2 Vertical 4.680 Download
FM Directional ABA-A FM2 87.5-108 1.2> Ver/Hor 45 Download
Omni-Direcional Omni-Directional 470-860 1.1 Horizontal 28  Download
UHF Tv Directional ABA-A 2169 470-860   Horizontal 12 Download
VHF Tv Directional ABA A4-712 174-230 1.14 Hor/Ver 41.5 Download
VHF Tv Directional ABA-A 712 174-230 1.15 Hor/Ver 16.10 Download
بالا